Uilenballen pluizen in Noord-Holland

Landschap Noord-Holland, de Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland en de landelijke Zoogdiervereniging zijn voorjaar 2011 gestart met onderzoek naar de verspreiding van kleine zoogdieren in Noord-Holland. Op deze web site staat alle informatie over het project.

Aanleiding

Tot 1990 broedden er geen kerkuilen meer in Noord-Holland. Rond die tijd is de kerkuilenwerkgroep gestart en fanatiek aan de slag gegaan met timmeren en ophangen van nestkasten. En met succes. In 2008 is het aantal broedparen geschat op 115-120 paar. Ze broeden weer van Texeltot het Gooi (en verder). In 2011 zijn het er al 133.

Voor verspreidingsonderzoek van kleine zoogdieren zijn kerkuilen geschikte medewerkers. Ze zijn niet kieskeurig en eten de door veel roofdieren versmaadde spitsmuizen. Verder zijn ze honkvast en jagen alleen in de directe omgeving van de nestkast.

De bedoeling

We willen in twee jaar van alle 120 kerkuilbroedparen uilenballen te verzamelen. Uit elk territorium hebben we 150 prooidieren nodig, dat betekent dus 18.000 schedeltjes en kaken uitpluizen, afborstelen en op naam brengen. Als het eind 2012 klaar is hebben we een goed beeld waar de verschillende muizen en spitsmuizen voorkomen. Veel werk dus.

Meedoen

Gelukkig is het gemakkelijk om mee te doen. Ervaring is niet vereist, enthousiasme wel.

 1. Je kunt op de maandelijkse pluisavond bij Landschap Noord-Holland mee helpen pluizen en leren determineren
 2. Voor jouw groep een pluisavond organiseren en dan kunnen wij voor uilenballen en deskundige begeleiding zorgen
 3. Met je groep zelf een partij pluizen en de resultaten naar ons op sturen
 4. Uilenballen verzamelen van plaatsen waar we nog geen of nog niet genoeg gegevens hebben

Op deze web site staat

 1. de pluisthermometer: van welke plaatsen weten we genoeg en waar moeten we nog aan de slag
 2. de verspreiding van de verschillende muizen en spitsmuizen
 3. het menu van de uilen per broedplaats
 4. de pluisagenda
 5. verslagen van pluisavonden en andere activiteiten
 6. foto's
 7. contactkerkuil met prooi


www.kerkuiltexel.nlBroedgevallen van kerkuilen tussen 2005 - 2009 Bron: Atlas van de Noordhollandse broedvogels

pluisavond