Uilenballen pluizen in Zuid-Holland

De Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland, de Kerkuilenwerkgroep Zuid-Holland en de landelijke Zoogdiervereniging zijn bezig met een onderzoek naar de verspreiding van kleine zoogdieren in Zuid-Holland. Hieraan hebben zich ook meer plaatselijke organisaties aan gecommiteerd zoals KNNV afdeling Voorne, Vereniging voor Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee, Hoekse Waards Landschap en Natuur- en Vogelwacht Dordrecht.

Op deze web site staat alle informatie over het project.

Voor vragen en opmerkingen over braakballen pluizen in Zuid-Holland kunt u terecht bij Kees Mostert, Palamedesstraat 74, 2612 XS Delft, kmosxs4all.nl 06-51705200

Aanleiding

Tot 1990 broedden er geen kerkuilen meer in Zuid-Holland. Rond die tijd is de kerkuilenwerkgroep gestart en fanatiek aan de slag gegaan met timmeren en ophangen van nestkasten. En met succes. In 2012 zijn door de kerkuilenwerkgroep 83 broedparen en 7 tweede legsels vastgesteld in Zuid-Holland. Ze broeden vooral in het noordelijke deltagebied (Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en Hoekse Waard) en ook op steeds meer plaatsen in het veenweidegebied.

Voor verspreidingsonderzoek van kleine zoogdieren zijn kerkuilen geschikte medewerkers. Ze zijn niet kieskeurig en eten de door veel roofdieren versmaadde spitsmuizen. Verder zijn ze honkvast en jagen alleen in de directe omgeving van de nestkast.

De bedoeling

We streven er naar om in twee jaar van alle kerkuilbroedparen uilenballen te verzamelen. Uit elk territorium hebben we tenminste 150 prooidieren nodig, dat betekent dus 18.000 schedeltjes en kaken uitpluizen, afborstelen en op naam brengen. Als het eind 2013 klaar is hebben we een goed beeld waar de verschillende muizen en spitsmuizen voorkomen. Maar het is ook een ambitieus project.

Meedoen

Het gemakkelijk om mee te doen. Ervaring is niet vereist, enthousiasme wel.

  1. Je kunt op de agenda zien waar er welke pluisavonden worden georganiseerd en helpen pluizen en leren determineren
  2. Voor jouw groep een pluisavond organiseren en dan kunnen wij voor uilenballen en deskundige begeleiding zorgen
  3. Met je groep zelf een partij pluizen en de resultaten naar ons op sturen
  4. Uilenballen verzamelen van plaatsen waar we nog geen of nog niet genoeg gegevens hebben
  5. Als mensen kerkuilen of braakballen weten te vinden kan dit ook aan ons gemeld worden
  6. Ook van lokaties waar geen broedpaar leeft pluizen wij de braakballenkerkuil met prooi

pluisavond